Common Name: Ipeti Klein

Theraphosinae sp. ipeti klein 3-4 instar (3/4")

$50.00Price
Excluding Sales Tax